CAMPIONAT DE CATALUNYA GRAN

CATEGORIA GRAN

CLASSIFICACIÓ FINAL 2012LLOC
COLLA
PUNTS
1
MARE NOSTRUM
17 
2
VIOLETES DEL BOSC
23
3
MAIG
38
4
TARRAGONA DANSA
43.5
5
ENCÍS
60.5
6
MANS AMIGUES
56
7
MIRANT AL CEL
62.5
8
BLANCA ESPURNA
87
9
RIALLERA
88
10
DOLÇ INFERN
96


6ª JORNADA:  BALAGUER / 11.11
12 del migdia / Plaça Mercadal

FINAL A
S.1
LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
BARCELONA
4
1
2
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
6
2
3
MAIG
BARCELONA
8
3
4
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
 12
4
5
ENCÍS
MANLLEU
 15
5

S.2

LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
BARCELONA
3
1
2
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
6
2
3
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
10
3
4
MAIG
BARCELONA
11
4
5
ENCÍS
MANLLEU
15
5

S.3
LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
BARCELONA
4
1
2
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
5
2
3
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
9
3
4
MAIG
BARCELONA
 12
4
5
ENCÍS 
MANLLEU
15
5

FINAL B S.1
LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MANS AMIGUES
CASSÀ
6
1
2
MIRANT AL CEL
SABADELL
7
2
3
BLANCA ESPURNA
SITGES
8
3
4
RIALLERA
VIC
 10
4
5
DOLÇ INFERN
LLEIDA
 14
5

S.2
LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MANS AMIGUES
CASSÀ
4
1
2
MIRANT AL CEL
SABADELL
7
2
3
BLANCA ESPURNA
SITGES
8.5
3
4
RIALLERA
VIC
 10.5
4
5
DOLÇ INFERN
LLEIDA
15
5

S.3
LLOC
COLLA
POBLACIÓ
PUNTS
P.C.
1
MIRANT AL CEL
SABADELL
3
1
2
MANS AMIGUES
CASSÀ
6
2
3
BLANCA ESPURNA
SITGES
9
3
4
RIALLERA
VIC
11
4
5
DOLÇ INFERN
LLEIDA
15
5

5ª JORNADA: GIRONA / 1.11
11 del matí / Plaça Calvet i Rubalcaba

COLLES PARTICIPANTS
POBLACIÓ
MAIG
BARCELONA


BLANCA ESPURNA
SITGES


VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA


MANS AMIGUES
CASSÀ DE LA SELVA


TARRAGONA DANSA
TARRAGONA


MIRANT AL CEL
SABADELL


DOLÇ INFERN
LLEIDA


RIALLERA
VIC


ENCÍS
MANLLEU
DESCANS

MARE NOSTRUM
BARCELONA
DESCANS

S.1


LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
3
1
2
MAIG
7
2
3
TARRAGONA DANSA
8
3
4
MANS AMIGUES
12
4
5
MIRANT AL CEL
15
5
6
BLANCA ESPURNA
20
6
7
RIALLERA
20.5
7
8
DOLÇ INFERN
23.5
8

S.2

LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
3
1
2
MAIG
7
2
3
TARRAGONA DANSA
8
3
4
MANS AMIGUES
13
4
5
MIRANT AL CEL
14
5
6
BLANCA ESPURNA
18
6
7
RIALLERA
22
7
8
DOLÇ INFERN
23
8
S.3LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
3
1
2
MAIG
7
2
3
TARRAGONA DANSA
9
3
4
MANS AMIGUES
12
4
5
MIRANT AL CEL
15
5
6
BLANCA ESPURNA
19
6
7
RIALLERA
21
7
8
DOLÇ INFERN
23
8


4ª JORNADA: BARCELONA / 23.9
11 del matí / Pla de la Seu

COLLES PARTICIPANTS
POBLACIÓ
MAIG
BARCELONA
ENCÍS
MANLLEU
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
MANS AMIGUES
CASSÀ DE LA SELVA
MARE NOSTRUM
BARCELONA
MIRANT AL CEL
SABADELL
DOLÇ INFERN
LLEIDA
RIALLERA
VIC
BLANCA ESPURNA
SITGES
DESCANS
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
DESCANS

S.1
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
4
1
2
VIOLETES DEL BOSC
5
2
3
MAIG
9
3
4
ENCÍS
13.5
4
5
MIRANT AL CEL
14.5
5
6
MANS AMIGUES
18
6
7
RIALLERA
21
7
8
DOLÇ INFERN
24
8

S.2
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
3
1
2
MARE NOSTRUM
6
2
3
MAIG
9
3
4
MIRANT AL CEL
15
4
5
MANS AMIGUES
17
5
6
RIALLERA
22
6
7
DOLÇ INFERN
23
7
8
ENCÍS
24
8

S.3
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
4
1
2
MARE NOSTRUM
5.5
2
3
MAIG
8.5
3
4
ENCÍS
12
4
5
MIRANT AL CEL
16
5
6
MANS AMIGUES
17
6
7
RIALLERA
21
7
8
DOLÇ INFERN
23
83ª JORNADA: TARRAGONA / 16.9
6 de la tarda / El Serrallo
 
COLLES PARTICIPANTS
POBLACIÓ
BLANCA ESPURNA
SITGES
ENCÍS
MANLLEU
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
MANS AMIGUES
CASSÀ DE LA SELVA
MARE NOSTRUM
BARCELONA
MIRANT AL CEL
SABADELL
DOLÇ INFERN
LLEIDA
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
RIALLERA
VIC
DESCANS
MAIG
BARCELONA
DESCANS

S.1
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
4
1
2
MARE NOSTRUM
5
2
3
TARRAGONA DANSA
9
3
4
MANS AMIGUES
14
4
5
ENCÍS
15
5.5
6
MIRANT AL CEL
15
5.5
7
BLANCA ESPURNA
24
7
8
DOLÇ INFERN
25
8

S.2
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
3
1
2
VIOLETES DEL BOSC
6
2
3
TARRAGONA DANSA
10
3
4
ENCÍS
13
4
5
MANS AMIGUES
15
5
6
MIRANT AL CEL
17
6
7
DOLÇ INFERN
21
7
8
BLANCA ESPURNA
24
8

S.3
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
VIOLETES DEL BOSC
4
1
2
MARE NOSTRUM
5
2
3
TARRAGONA DANSA
9
3
4
ENCÍS
12
4
5
MIRANT AL CEL
15
5
6
MANS AMIGUES
18
6
7
DOLÇ INFERN
21
7
8
BLANCA ESPURNA
24
82ª JORNADA: VIC / 7.7
10 de la nit / Plaça Major

COLLES PARTICIPANTS
POBLACIÓ
BLANCA ESPURNA
SITGES


ENCÍS
MANLLEU


MAIG
BARCELONA


MANS AMIGUES
CASSÀ DE LA SELVA


MARE NOSTRUM
BARCELONA


MIRANT AL CEL
SABADELL


RIALLERA
VIC


TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
DOLÇ INFERN
LLEIDA
DESCANS
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
DESCANS

S.1
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
3
1
2
TARRAGONA DANSA
8
2
3
ENCÍS
11
3
4
MANS AMIGUES
12
4
5
MAIG
13
5
6
MIRANT AL CEL
17
6
7
RIALLERA
21
7
8
BLANCA ESPURNA
23
8
 
 
S.2

LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARENOSTRUM
4
1
2
MAIG
8
2
3
ENCÍS
11
3.5
3
TARRAGONADANSA
11
3.5
5
MANS AMIGUES
12
5
6
MIRANT AL CEL
18
6
7
RIALLERA
22
7
8
BLANCA ESPURNA
23
8

S.3

LLOC
COLLA
PUNTS
P. C.
1
MARENOSTRUM
3
1
2
TARRAGONA DANSA
9
2
2
ENCÍS
9
3
4
MAIG
11
4
5
MANS AMIGUES
14
5
6
MIRANT AL CEL
17
6
7
RIALLERA
21
7
8
BLANCA ESPURNA
23
8


1ª JORNADA: LLEIDA / 13.5
12 del migdia / Plaça de la Llotja 
COLLES PARTICIPANTS
POBLACIÓ
BLANCA ESPURNA
SITGES
DOLÇ INFERN
LLEIDA
ENCÍS
MANLLEU
MAIG
BARCELONA
MARE NOSTRUM
BARCELONA
RIALLERA
VIC
TARRAGONA DANSA
TARRAGONA
VIOLETES DEL BOSC
BARCELONA
MANS AMIGUES
CASSÀ DE LA SELVA
DESCANS
MIRANT AL CEL
SABADELL
DESCANS

S.1
LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
4
1
2
MAIG
5
2
3
VIOLETES DEL BOSC
9
3
4
TARRAGONA DANSA
12
4
5
ENCÍS
15
5
6
RIALLERA
19
6
7
DOLÇ INFERN
20
7
8
BLANCA ESPURNA
24
8
  
S.2

LLOC
COLLA
PUNTS
P.C.
1
MARE NOSTRUM
4
1
2
MAIG
5
2
3
VIOLETES DEL BOSC
10
3.5
3
TARRAGONA DANSA
10
3.5
5
ENCÍS
15
5
6
BLANCA ESPURNA
19
6
7
DOLÇ INFERN
20
7
8
RIALLERA
24
8

S.3

LLOC
COLLA
PUNTS
P. C.
1
MARE NOSTRUM
3
1
2
MAIG
6
2
3
VIOLETES DEL BOSC
9
3
4
TARRAGONA DANSA
13
4
5
ENCÍS
14
5
6
DOLÇ INFERN
19
6
7
BLANCA ESPURNA
20
7
8
RIALLERA
24
8

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada